Изпити по български език

Изпити по български език за медици

Изпитът за установяване на владеенето на български език и професионална терминология на български се организира и провежда от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование. В съответствие с Решение от 13.03.2020 г. на...
Изпити по български език

Изпити по български език за българско гражданство

Изпитите за установяване степента на владеене на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация се организират и провеждат от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование (бивш Център за контрол и...
Проекти

Проект ЕСФ

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА Разработване на рамка за вътрешно и външно оценяване, която ще подпомогне процеса на подобряване на качеството на средното образование. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА По проекта са планирани пет основни дейности, които са разработени така,...
  << <12   

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още