Обучения на учители по Национална програма „Квалификация“

11.09.20 Обучения

Международното изследване PISA (Programme for International Student Assessment)  оценява уменията на 15-годишните ученици в три области: функционална грамотност при четене, математика и природни науки. PISA се провежда през три години, като всеки път една от трите области е основна за изследването. Следващият цикъл трябваше да се проведе през 2021 г. с основна област математиката, но заради Covid-19 основното изследване ще се проведе през 2022 година.

През тази учебна година в периода от 24 септември до 10 декември 2020 г.  са организирани обучения на 500 учители на тема: „Методи за оценяване в международното изследване PISA 2022“. Обученията се включени в Национална програма „Квалификация“ на МОН. В програмата на обученията са предвидени 12 часа присъствено обучение и 4 часа – неприсъствено.

За участниците в обученията:

За получаването на сертификат трябва да въведете данните си и да прикачите файл със задачите от възложената Ви самостоятелна работа тук.

Ако имате проблем с попълването на данните за удостоверения, можете да се свържете с нас:

Наталия Василева, e-mail: n.vassileva@mon.bg, тел.: 0887665505 или Николай Коцев, e-mail: n.kotsev@mon.bg, тел.: 02 970 56 35.

За да усъвършенстваме нашите обучения, споделете Вашето мнение за обучението, в което сте участвали тук.

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още