PIRLS

Международно изследване на уменията за четене на учениците от 4. клас (PIRLS 2016)

pirls_logo.jpgProgress in International Reading Literacy Study (PIRLS)

    Кратко представяне на изследването

Международно изследване на уменията за четене (PIRLS) на учениците от 4. клас е може би най-авторитетното проучване в света, което отчита тенденциите в постиженията на учениците и изучава различията между националните образователни системи в участващите страни, за да подпомогне подобряването на преподаването и ученето по света. PIRLS се реализира от Международния център TIMSS & PIRLS към Бостън Колидж, САЩ (TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College, USA) заедно с Международната асоциация за оценяване на постиженията в образованието (IEA).

                                                                                                                                                    PIRLS измерва способностите на учениците от 4. клас да разбират съдържанието на различни текстове като използват набор от когнитивни процеси. Изследването се фокусира върху двете основни цели при четенето на учениците в и извън училище:

  • Четене с разбиране (художествени текстове);
  • Извличане и използване на информация (научно-популярни текстове).

Тези цели определят избора на текстовете, които да се включат в изследването. За всяка цел има определени четири различни когнитивни процеса, като всеки въпрос е изготвен да извлича и оценява само един от тях:

  • Търсене и извличане на определена информация;
  • Извеждане на преки заключения;
  • Интерпретиране и обобщаване на идеи и информация;
  • Анализ и оценка на съдържанието, езика и структурата на текста.

 Брошура на английски за изследването PIRLS 2016 може да свалите от тук.

     Участие на България в PIRLS 2016

Участието на България в PIRLS се координира от Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование към Министерство на образованието и науката.

От 2001 г. изследването се провежда на всеки пет години, като България участва в него за четвърти пореден път, заедно с около 60 страни от целия свят. Извадката за всяка страна е изготвена от организацията Статистика Канада (Statistics Canada) и е представителна на национално и международно ниво. За целите на изследването са разработени тестови книжки за учениците и въпросници на учениците, родителите, учителите и директорите на избраните за участие училища.

Пилотната фаза на PIRLS 2016 ще се проведе през март 2015 г. с около 1200 четвъртокласници от 33 училища.

Основното изследване PIRLS 2016 ще се проведе през пролетта на 2016 г. с около 4800 ученици от 150 училища.

Международният доклад от поредния цикъл на изследването ще бъде публикуван в края на 2017 г.

     Резултати от PIRLS 2011

На 11.12.2012 г. беше официалното представяне на резултатите от изследването. Повече информация може да намерите тук.

Международният доклад за PIRLS 2011 може да разгледате тук.

Примерни текстове от PIRLS 2011 със задачите към тях и ръководствата за оценяване може да изтеглите от тук.За повече информация
Марина Мавродиева, координатор на PIRLS 2016
Тел. 02 9705657
e-mail: m.mavrodieva@mon.bg

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още